Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.06.2017


 Сборен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 (Дата на качване: 10.07.2017)

 Обясн. записка проср.вз. и зад.- м. 06.2017 (Дата на качване: 10.07.2017)

 Просочени задължения към 30.06.2017г. (Дата на качване: 10.07.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 РА (Дата на качване: 10.07.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 КСФ (Дата на качване: 10.07.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 КЗЗ (Дата на качване: 10.07.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 ДМП (Дата на качване: 10.07.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 ДЕС (Дата на качване: 10.07.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново