Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново

 

В изпълнение на Решение №302/28.06.2017г и Решение №309/10.07.2017г на Общински съвет – Дряново проектът на Наредбата се публикува на Интернет страницата на общината и ще бъде изложен на публично място в сградата на Община Дряново.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на Наредбата в Общински съвет Дряново в 40-дневен срок от публикуването ù.

 

Дата на публикуване: 14.07.2017г.

 


 Мотиви

 проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново