Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 на Община Дряново

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

ЗА 2016 ГОДИНА

 

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2016г, което ще се проведе на 02.08.2017г /сряда/ от 17 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет Дряново

 

Дата на публикуване: 21.07.2017г.


 Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 /Обяснителна записка/ (Дата на качване: 21.07.2017)

 Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 /Приложения/ (Дата на качване: 21.07.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново