Община
Туризъм
Правилници

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново”


 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чисто Дряново" (с посл.пром.приета с Решение №45/31.01.2020г)

 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново” (с посл.приетата промяна с Решение №390/30.01.2018)

 Правилник за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново” (приет с Решение №317/28.07.2017г)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново