Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Близо 90 потребители от община Дряново се подпомагат по Проект „Център за интегрирани услуги“

През месеците юни и юли 2017 г. се проведоха индивидуални и групови супервизии и психологическо консултиране на служителите по проект „Център за интегрирани услуги“.
На 14, 15 и 16 юни, специалисти от Сдружение „Шанс и подкрепа“ предоставиха индивидуално психологическо консултиране на екипа от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, с цел подобряване качеството на тяхната работа. Всичките четиридесет и трима служители, предоставящи социални услуги в домашна среда, имаха възможността да споделят за проблемите, които срещат в работата си и да получат насоки за справяне с трудностите при асистирането на хора с увреждания и лица над 65-годишна възраст.
Месец по-късно, на 21-ви и 24-ти юли, служителите по проект „Център за интегрирани услуги“ участваха в групови супервизии, на които споделиха опит и обсъдиха актуални въпроси, свързани с ежедневните им дейности. 

Близо 90 потребители от община Дряново се подпомагат  по Проект „Център за интегрирани услуги“
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново