Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.07.2017


 Обяснителна записка просрочени вземания и задължения- м. 07.2017 (Дата на качване: 16.08.2017)

  Просочени задължения към 31.07.2017г. (Дата на качване: 16.08.2017)

  отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 РА (Дата на качване: 16.08.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 КСФ (Дата на качване: 16.08.2017)

  отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 КЗЗ (Дата на качване: 16.08.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 ДМП (Дата на качване: 16.08.2017)

 отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 ДЕС (Дата на качване: 16.08.2017)

 Сборен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 (Дата на качване: 16.08.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново