Община
Туризъм
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 24 август /приемане на решение чрез подписка/

На 24.08.2017 год. ще се проведе извънредно заседание /подписка/ на Общински съвет – Дряново при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-2223/25.07.2017г (вх.№2700-180/09.08.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

 


 Покана за извънредното заседание на ОбС

 Материали за извънредното заседание на ОбС

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново