Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Профил на купувача до 30.09.2014

Обществена поръчка за строителство на обект, одобрен по проект „Красива България”

Обществена поръчка за строителство на одобрен по проект „Красива България” обект:  „Ремонт покрив и фасади на сградата на Бюро по труда и Данъчна служба - гр. Дряново”.
При заявен интерес може да се предостави работния проект на магнетен носител.


 Условия

 КСС оферта

 Проектен договор СМР

 Образец 1

 Образец 2

 Образец 3

 Образец 4

 Образец 4.1

 Образец 4.2

 Образец 5

 Образец 6

 Образец 7

 Образец 8

 Образец 9

 Образец 10

 Образец 11

 Образец 12

 Образец 13

 Образец 14

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново