Община
Туризъм
Вероизповедания

Църква "Свети Никола" - гр. Дряново

Църква "Св. Никола" - Дряново.
Паметник на културата с национално значение, обавен в ДВ, бр.92 от 23.11. 1971 г.,1851 г., построена от майстор Колю Фичето; действаща, реставрирана.

 

Църква
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново