Община
Туризъм
Вероизповедания

Църква "Св. Троица" - гр. Дряново

Църква "Св. Троица" е паметник на културата с местно значение, обявен в ДВ, бр.92 от 23.11.1971 г., 1846 – 1847 г.; действаща, ремонтирана.

Църква Църква
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново