Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 17 октомври, вторник

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 17.10.2017г (вторник) от 17 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Приемане на промени в Наредба №1 за спазване на обществения ред (вх.№0801-41/12.09.2017г)
  Вносител: Цветан Йорданов – председател на Времената комисия за промяна на Наредба №1 за спазване на обществения ред.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 2. 2. Назначаване на Директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново” (вх.№0700-70/02.10.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 3. 3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 


 Материали за 45-тото заседание на ОбС-Дряново на 17.10.2017г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново