Община
Туризъм
Вероизповедания

Църква "Въведение Богородично" - гр. Дряново

Църква "Въведение Богородично" е паметник на културата с категория "национално значение" (Заповед № РД9Р-22/27.11.2020 г. на МК). Възстановена е през 1892 г. , след пожар в 1877 г., архиерейски храм, административно подчинение на Св. Великотърновска митрополия, както и всички останали храмове в общината. Църквата е действаща, направена е реставрация на покрива и купола.

Църква
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново