Община
Туризъм
Вероизповедания

Църква "Въведение Богородично" - гр. Дряново

Църква "Въведение Богородично" е паметник на културата с местно значение, обявен в Държавен вестник, бр. 86 от 1979 г. Възстановена е през 1892 г. , след пожар в 1877 г., архиерейски храм, административно подчинение на Св. Великотърновска митрополия, както и всички останали храмове в общината. Църквата е действаща, направена е реставрация на покрива и купола.

Църква
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново