Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ( ОПФ) в община Дряново за стопанската 2017/2018 година

Община Дряново Ви уведомява, че със Заповед №455/19.10.2017 г. на Кмета на Община Дряново е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ( ОПФ) в община Дряново за стопанската 2017/2018 година. Право на участие имат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ.
Тръжната документация може да получите в Информационния център на Общинска администрация - Дряново.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за участие в търга е 07.11.2017 г. - 17,00 часа в Общинска администрация - Дряново, находяща се на ул. „Бачо Киро ” № 19.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Дряново на 08.11.2017 г. от 15,30 часа.


 Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем по чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново