Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Три кръгли годишнини за Туристическо дружество "Бачо Киро"

50 години от създаване на пещерен клуб ''Стринава''
80 години организирано пещерно движение в гр. Дряново
80 години от благоустрояването на пещера „Бачо Киро“

На 14 октомври в района на Дряновския манастир се проведе тържественното честване при следната програма:Юбилейно годишно събрание на ПК“Стринава“;Отбелязване 80 годишнината от благоустрояването на пещера „Бачо Киро“ в пещерата с приветствия към гостите;Откриване експозиция /изложба/ „Любов зачената в мрака“;Поздравителен коктейл и среща на поколенията.В проявата участваха Алексей Стоев – председател на БТС, Явор Шопов-председател на Българска федерация по спелеология и представители на 14 пещерни клуба от страната с около 100 пещерняка.Наградени бяха изявени представители на ПК „Стринава“ на гостите бяха подарени възпоменателен плакет, книжка и фанелки.

Преди хиляди години, пещерите са привличали вниманието на първобитния човек. В тях той се чувствал защитен от природните стихии и дивите зверове. Дряновският край сплита много филизи от историята и едно невероятно съчетание на скални венци, пещери, дълбоки речни корита, платовидни форми, изключително разнообразие на растителен и животински свят. ГрадДряново е неразривно свързан с изучаването на пещерите и историята на пещерното дело в България.

Още със създаването на Туристическо дружество “Бачо Киро” през 1925 год., негови членове са посещавали пещерите в района.Още тогава пещерната група започва да прави постъпки за благоустрояването и осветяването на пещера Бачо Киро.
През 1926 година железничарската секция “Здравина“се присъединява към туристическото дружество в града.По тяхно предложение в началото на 1927година се поставя желязна врата , малко по навътре от сегашните образувания „медузите“.По късно същата година „Здравина“ изработва и поставя желязна решетка и врата на входа на пещерата.През периода 1935-1937г. пещерната група съвместно със тур.дружество на трудови начала построяват сегашните каменни стапала,които ни отвеждат днес до входа на пещерата.Тогава се електрифицира и една мала част от 200м с външна инсталация и обикновени елктрически крушки. Изграден е малък ВЕЦ, който захранва с електричество пещерата и същата започва да се посещава.
В началото на 30-те години дряновците Бачев и Христов-шлосери в държавната ЖП работилница обхождайки пещерите край дряново спират вниманието си върху така наречената „малката пещера” по късно Димитър Бачев прави първите системни археологичиски разкопки и прониквания в пещера „Бачо Киро“.
Като изпратените от него находки в София насочват вниманието на археолога Рафаил Попов, който през годините 1935 и 1937 изследва пещерите в района на Дряновския манастир.Като по същото време младият Радуш Радушев изготвя първата за България теодолитна скица на пещера а именно на „Бачо Киро. Тези дейности в района  провокират членовете на туристическото дружество да основат клон на Българското пещерно дружество. Това става м. април 1937 год. за председател е избран Димитър Стоянов Бачев. Изготвен е устав, който е изпратен в Българското пещерно дружество. Членове в местния клон са кмета на с. Царева ливада, инж. Бурнев, Иван Никоевски и някои от членовете на Туристическо дружество “Бачо Киро”. С голям ентусиазъм започва откриване и описване на пещери в района. Клон пещерно дружество Дряново съществува до края на 1940 година. Новата история на пещерното дело в Дряново започва през пролетта на 1967 год. Ентусиасти-туристи се събраха и учредиха пещерен клуб “Стринава” към Туристическо дружество “Бачо Киро”.

За председател на клуба е избран Ганчо Донев, секретар Михаил Генев и членове Николай Бузев,Тодор Иванов, Милко Велков, Илия Никоевски, Гица Игнатова, Мария Чочева, Христо Христов, Иван Долапчиев. Поради липса на материална база и компетентни инструкторски кадри в първите години дейността на клуба беше слаба. Постепенно с набавяне на необходимата алпийска материална база, клуба се стабилизира и подобри своята дейност. Всичко това стана с активната подкрепа на Бюрото на ТД ”Бачо Киро” и секретаря на дружеството Иван Долапчиев. От своето създаване членовете на клуба са проучили и картирали десетки пещери в района на общината и страната. За председател в този период е избран Тотьо Тотев и зам. председател Милко Велков. В периода 1980-1988 год. клуба се ползва с международна известност .Покорени са 120 метровия отвес и 3 км. галерии на “Рудицкие пропадане”, 80 метровата пропаст “Пиковая дама”, посетени са пещерите “Катержинская”, “Балцарска”, “Домница” и др. Чехословакия, “Алба Регия” в Унгария и няколко пещери в Румъния. Проведена е и експедиция в Полша.

През периода 1990 до 1996 год. председател на клуба е Милко Велков. Тук трябва да намерят място имената на Иван Долапчиев/починал/, Михаил Генев/починал/, Илия Никоевски/починал/, Йордан Тодоров/починал/, Николай Тотев /починал/, Николай Павлов/починал/, Ваньо Станев, Иван Христов, Дончо Цанев, Дончо Нанев/починал/, Димитър Тилкиев/починал/, Стефан Томев, Иван Мойсев, Христо Суванджиев, Дияна Христова, Атанас Атанасов, Тодор Иванов, Николай Бузев, Илияна Минчева, Венцислав Панев, Станислав Стоянов и др.отдали на пещерното дело години от своя живот.

От 1996 год. до сега председател на клуба е Ваньо Станев.Клубът е оборудван с всичко необходимо- модерна алпийска техника, осветление и др.за провеждане на учебно-тренировъчна и изследователска дейност.През този период са обучени 36 нови спелеолози. Клубът има 16 члена   пещерняци, аварийно спасителен отряд от 7 спасители в пещери и пропасти и е редовен участник във всички прояви от Държавния спортен календар и международните прояви на БФС .

Клубът постига успехи във всички насоки на пещерното дело като: картиране на клометричните пещери Падалото, Андъка, Мачанов трап, Еменската пещера, Бачо Киро, Марина дупка. Десетките призови места отборни и индивидуални в състезанията по ППД, пълна хегемония през последните 20 години в състезанията по скоростно изкачване на единично въже.и е единствен носител в България на купа „Купа на организаторите на състезания“; клубът е един от новаторите в техниките за спасяване в пещери и пропасти като през май 2011 по време на 12 международна конференция по спасяване Ваньо Станев представя изработена от него носилка за спасяване във пещери и пропасти

Клубът е един от активните клубове на Туристическо дружество “Бачо Киро”. Пещерняци участват в туристически и природозащитни дейности от календара на дружеството. Основни помощници са при стопанисването на благоустроена пещера “Бачо Киро”, туристическите обектите в района на Дряновския манастир стопанисвани от дружеството, активни участници са при изграждането на туристически и еко пътеки, както и в подготвянето и издаването на рекламни материали. Многократно пещерняци са участвали в спасителни акции.

Спелео-клуб “Стринава” получава административна, методична и финансова подкрепа от СТД ”Бачо Киро” и има обществен авторитет в гр. Дряново, областта и страната.

 

 Милко Илиев

Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество Три кръгли годишнини за Туристическо дружество
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново