Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1701 в ПИ с ид. 23947.211.7


 Годишен план за ползване на дървесина през 2017 - 08.08 2017

 График за провеждане на търг на 15.11.2017 от 13.30 часа

 Технологичен план № 1-2 бр. за отдел 231-Б1 и В1

 Заповед № 490/13.11.2017 г. за промяна на датата на провеждане на търга

 Заповед № 469 от 26.10.2017 за провеждане на търг с явно наддаване

 Документация за търг на 15.11.2017 от 13.30 часа

 Протокол от 16.11.2017 г. от проведения търг

 Заповед № 500/20.11.2017 г. за избор на купувач

 Договор № 250 от 27.11.2017 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново