Община
Туризъм
Акценти

Потвърждаване на жилищните нужди на картотекирани граждани, чакащи за настаняване в общински жилища

Уважаеми съграждани,
Община Дряново Ви уведомява, че съгласно Чл. 10., ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, гражданите, картотекирани в общинската картотека, са длъжни, ежегодно до 31 декември, да представят актуална декларация по смисъла на чл.4 ал.4 от тази Наредба, както и в четиринадесет дневен срок, при промяна на данните по чл. 7, ал. 2.

          В случай, че картотекираните лица не подадат декларация до края на 2017 г., то те ще бъдат извадени от Списъка на лица с жилищни нужди на Община Дряново, за 2018 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново