Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост: Кафе-аперитив, находящ се в кв. 15 по плана на село Скалско, община Дряново


 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост: Кафе-аперитив, находящ се в кв. 15 по плана на село Скалско, община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново