Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост: Гараж с идентификатор 23947.501.855.3 по КК на град Дряново


 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост: Гараж с идентификатор 23947.501.855.3 по КК на град Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново