Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на дял втори от масивна сграда - публична общинска собственост, находящ се в УПИ XV-63, отреден за обществено обслужване от кв. 7 по плана на село Длъгня, община Дряново


 Заповед № 599/14.12.2017 г.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново