Община
Туризъм
Новини

От Министерство на труда и социалната политика разрешиха продължаване на проект "Център за интегрирани услуги"

Социалното министерство, което изпълнява функцията на управляващ орган по процедура "Независим живот", към ОП "Развитие на човешките ресурси", разреши удължаване срока на Договор BG05M9OP001-2.002-0265-C01 “Център за интегрирани услуги” на Община Дряново. Проектът, чрез който се предоставя грижа в домашна среда, за хора с увреждания и възрастни над 65-годишна възраст, ще продължи работата с служители - лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и с четирима служители в Центъра, медицински специалисти и социални работници, до края на месец юни 2018 г.

 

От Министерство на труда и социалната политика разрешиха продължаване на проект От Министерство на труда и социалната политика разрешиха продължаване на проект От Министерство на труда и социалната политика разрешиха продължаване на проект
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново