Община
Туризъм
Акценти

Вече тече срокът за пререгистрация на домашните кучета

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ Е СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ

Общинска администрация -  Дряново  напомня на собствениците на домашни кучета, че Закона за местните данъци и такси и Закона за ветеринарномедицинската дейност, задължава СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА ДА ЗАПЛАТЯТ ГОДИШНА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДОМАШНО КУЧЕ. Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси, е 31-ви март.

Размерът на годишната такса, която е определена от Общински съвет - Дряново за 2018-та година е, както следва:

  • 10.00 лева за град Дряново;
  • 5.00 лева за вилни зони и селата на територията на общината.

Освободени от такса са:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • ловни кучета;
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

Административната регистрация на всяко домашно куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Регистрацията се извършва в Общинска администрация - Дряново, кметства Царева Ливада, Гостилица, Ганчовец и кметските наместничества на територията на общината.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново