Община
Туризъм
Новини

Обява за конкурс за избор на здравен медиатор в община Дряново

Община Дряново обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дряново. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dryanovo.bg

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 23.02.2018 г.
Документите се подават в деловодството на Община Дряново

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-     Работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-     Подпомагане при попълване на различни документи;

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

    


 Заявка

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново