Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Акценти

Прекатегоризиране на туристически обекти през 2018 г.

Община Дряново уведомява всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2011 г., че са длъжни да прекатегоризират своите обекти през 2018 г., съгласно § 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за туризма (Обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.), като подадат заявление в Общинска администрация, не по-късно от три месеца преди настъпване на същата дата на първоначалната категоризация (ден и месец). При неподаване на заявление, както и неспазване на срока за подаване, категорията на обекта автоматично се прекратява. Предвид 5-годишния срок на удостоверенията за категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, през 2018 г. следва да се прекатегоризират и обектите, категоризирани през 2013 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново