Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проекти на Наредба за незаконно строителство; Наредба за горските територии и за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци

Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Дряново

Проект за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Дряново

Проект за промяна на Наредба за горските територии


 Наредба незаконно строителство

 Наредба МДТ

 Мотиви МДТ

 Наредба горски територии

 Мотиви горски територии

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново