Община
Туризъм
Новини

Стартира нов проект за обучение на безработни

Община Дряново и Дирекция "Бюро по труда" - филиал Дряново набират безработни лица над 50 години със средно образование, за включване в проект "Ние също можем". Участниците в проекта ще получават стипендия. За справки: Д"БТ" филиал Дряново, до 17:00 ч. на 8-ми март 2018.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново