Община
Туризъм
Новини

Девет улици в Дряново с нов облик

Близо 2 милиона лева получава Община Дряново за реконструкция и рехабилитация на улици в града. Това стана ясно днес, след като кметът на общината инж. Мирослав Семов, подписа поредния  Договор за спечелен европроект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С реализацията на мащабния проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“, ще бъде обновена инфраструктурата и изцяло рехабилитирани улиците: „Арх. П. Койчев“, „ Арх. Ал. Рашенов“, „Г. С. Раковски“, „Ал. Стамболийски“, „Н. Мушанов“, „Рачо Стоянов“, „Стара планина“, „Бузлуджа“, „Хаджи Димитър“. Предстоят процедури за провеждане на обществени поръчки, след които ще  започнат и строително-ремонтните дейности.

Девет улици в Дряново  с нов облик Девет улици в Дряново  с нов облик
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново