Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 16 април, понеделник

 

На 16.04.2018г (понеделник) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, свикано на основание чл.23 ал.4 т.2 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Искане с вх.№08 01-20/05.04.2018г за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Дряново на основание чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА относно:
    1.1. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Дряново.
    1.2. Избор на Председател на Общински съвет – Дряново.
    Вносители: Галин Герганов, Стефан Енчев, Даниела Василева, Преслава Демирева, Георги Казаков – общински съветници.

 

 


 Покана на заседанието на ОбС

 Предложение с проект за решение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново