Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за провеждане на конкурс, за заемане на офицерски длъжности чрез приемане на военна служба от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

   О Б Я В А  по  МЗ №ОХ-260/27.03.2018 г.

провеждане на конкурс, за заемане на офицерски  длъжности чрез приемане на военна служба от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 4 (четири) вакантни  длъжности в подчинени военни окръжия на Централно военно окръжие:

„Началник на Военно окръжие ІІ степен – Монтана”;

Началник сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен – Монтана;

Началник сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен – Видин;

„Началник на Военно окръжие ІІ степен – Разград”.

 

Изисквания: образование – висше, специалност „Военно дело”;

 - да притежават военно звание по резерва, изискващо се за съответната длъжност, или по-високо;

 - да имат придобита ВОС за длъжността, за която кандидатстват;

  - да не са по-възрастни от 50 години;

  - да не са осъждани;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- да покриват нормативите за физическа годност.

 

Документи се приемат  до 23.05.2018 г.

във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1а

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново