Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.04.2018 г.


 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 30.04.2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 30.04.2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 30.04.2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 30.04.2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА към 30.04.2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

 Просрочия 2018 г. (Дата на качване: 10.05.2018)

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново