Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 187/10.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 23947.64.7 по КК на град Дряново


 Заповед № 187/10.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 23947.64.7 по КК на град Дряново

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново