Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за провеждане на конкурс, за заемане на вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ

ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ

в 68-ма бригада „Специални сили“

 (МЗ ОХ-374/02.05.2018г.)

ЗА ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

 

 

за военно формирование 32990- Пловдив:

- Химик-разузнавач – 1бр.

- Шофьор във взвод за съхранение на материални средства – 1бр.

за военно формирование 54120- Пловдив:

- Младши специалист по спец. операции – санитар – 1бр.

за военно формирование 52630- Пловдив:

- Специалист по специални операции – разузнавач – 1бр.

за военно формирование 48650- Пловдив:

- Младши специалист по спец. операции – санитар -1 бр.

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 30.05.2018 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

       

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на в.служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

                  

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново