Община
Туризъм
Новини

Обява за конкурс, за набиране на младежки проектни идеи към фонда на Младежка банка Габрово

        Младежка Банка в Габрово е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки младежки инициативи или проекти. Младежка Банка Габрово представлява екип от млади ентусиасти - ученици и студенти от гр. Габрово, доброволци, които са готови да поемат отговорност и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка банка Габрово набира средствата за своя фонд чрез организиране на благотворителни събития и кампании, директни срещи с представители на бизнеса и други обществени организации или чрез проекти.

       Екипът на младежката банка е приел за своя основна цел да вдъхновява и насърчава други младежи да бъдат смели, инициативни и вдъхновени, така че да могат да работят активно за реализирането и популяризирането на идеите си в полза на местната общност.

      През 2018 година, екипът на Младежката Банка в Габрово ще подкрепи идеи за младежки проекти /до 1000лв./ и инициативи в следните приоритетни области:

1. Здравословен начин на живот и спорт;

2. Насърчаване на изкуството, креативността и изявата;

3. Неформално образование и развитие на личностни умения;

       В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа, с младежи или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи на възраст 14-26г.

       Консултации във връзка с подготовката на младежките проектни идеи може да получите до 10 юни 2018 включително на телефон 0890221191, 066/805419, 0879/123 688, 0879/123 687, на е-mail: office@ymca-gabrovo.org или на място в офиса на Сдружение ИМКА Габрово от екипа на Младежка Банка Габрово – Иво Тепавски, Андреана Недева или от други специалисти от екипа на организаията.

       Краен срок за получаване на проектните идейни предложения – 15 юни 2018 г- 24:00 часа. Проектни предложения, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани. За проекти получени по пощата ще е валидна датата на пощенското клеймо.

       Повече за дейността на ИМКА Габрово и Младежка банка в Габрово можете да откриете на адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo), или Младежка Банка Габрово – Youth Bank Gabrovo.

Обява за конкурс, за набиране на младежки проектни идеи към фонда на Младежка банка Габрово

 Формуляр за кандидатстване

 Насоки за кандидатстване

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново