Община
Туризъм
Проекти на наредби

Промени и допълнения към проекта за Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново

Промени и допълнения към проекта за Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново(обявена на сайта на Община Дряново на 05.11.2013 г. - произтичащи от промените в Закона за местните данъци и такси - ДВ.бр.101/22.11.2013 г.)


 НОАМТЦУ

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново