Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-388/08.05.2018г.)

 

27 бр. вакантни длъжности за Съвместното командване на силите:

за  военно формирование 48940 Бургас –5 бр.

за  военно формирование 54860 Бургас –12 бр.

за  военно формирование 54850 Бургас –10 бр.

 

Длъжностите, за които може да се кандидатства са: „Шофьор”, „Старши монтьор,”, „Автоматчик”, „Младши електротехник”,”Началник а регистратура за класифицирана информация „Мерач на картечница”, „Работник в кухня”, ” „Майстор по ремонта на автомобилна техника”, „Младши специалист по комуникационни и информационни системи” и др.

 

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 24.08.2018 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

    Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години;

- да не са осъждани;

                                          - да притежават  свидетелство за управление на МПС                                                      категория „С” (за отделни длъжности).

                  

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново