Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 260/13.06.2018 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост, находящи се в с. Керека и с. Денчевци


 Заповед № 260/13.06.2018 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост, находящи се в с Керека и с. Денчевци

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново