Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за провеждане на конкурс, за заемане на вакантни длъжности за офицери, сержанти и войници в Сухопътните войски за лица изпълнявали военна служба

О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ

ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ВОЙНИЦИ

В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 ЗА ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

(МЗ ОХ-503/19.06.2018г.)

 

 

Офицерски длъжности – 11 бр.

Сержанти – 9 бр.

Войници – 2 бр.

 

Длъжностите са обявени за военни формирования  24150 – Стара Загора, 26400 – Благоевград, 22160 – Плевен,

24490 – Асеновград,28880 – Белене, 28330 –Смолян.

 

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 19.07.2018 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

       

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на в.служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

                  

 

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново