Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 361/25.07.2018 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост, находящи се в с. Янтра


 Заповед № 361/25.07.2018 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост, находящи се в с. Янтра

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново