Община
Туризъм
Новини

Информационен ден във връзка с кандидатстването по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Общинска администрация Дряново Ви кани на информационен ден във връзка с кандидатстването по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - изграждане на седем Центъра за грижи за лица с психични разстройства в Дряново.

Заповядайте на 15.08.2018 година (сряда) от 17,00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново