Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

М О Т И В И

 

          Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново е приета с Решение №42/28.01.2008г. на Общински съвет - Дряново (Протокол №4) и в нея в Раздел II, чл.19, ал.4, в/ са определени местни такси за ползване на пазари, тържища, панаири тротоари, площади и улични платна. Таксата за разполагане на стрелбища, люлки и други атракции е 0.60 лв. на квадратен метър на ден.

         Впредвид на променената икономическа обстановка и увеличаването на цените на стоките и услугите във всички сфери на икономиката, предлагам следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново с нанесената корекция в Раздел II, чл.19, ал.4, в/

        Направена е справка от съседни общини, където таксата за разполагане на стрелбища, люлки и други атракции е по – висока от 0.60 лв. на кв. м на ден.

 

Публикувано на 23.07.2018 г.


 Предложение

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново