Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Георги Казаков

Председател на Общински съвет – Дряново

 

ОТНОСНО: Публикуване на проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново.

 

Проектът на наредбата е разработен на основание чл.21 ал.1 т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново, заедно с мотивите, е публикуван в сайта на Община Дряново (www.dryanovo.bg) и в сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com)

Дата на публикуване: 10.08.2018г.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на Наредбата в срок до 10.09.2018г включително (30-дневен срок от публикуването ù).

Предложенията и становищата могат да бъда внесени в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

 


 МОТИВИ

 Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново