Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.07.2018 г.


 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.07.2018 г. (Дата на качване: 16.08.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 31.07.2018 г. (Дата на качване: 16.08.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 31.07.2018 г. (Дата на качване: 16.08.2018)

 Отчет за касово изпълнение К33 към 31.07.2018 г. (Дата на качване: 16.08.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 31.07.2018 г. (Дата на качване: 16.08.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА към 31.07.2018 г. (Дата на качване: 16.08.2018)

 Просрочия (Дата на качване: 16.08.2018)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново