Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Интервю с кмета на община Дряново зае второ място в класацията на Дарик радио-България за най-слушан аудио материал

Дейността на екипа на Община Дряново отново бе оценена високо. Този път признанието дойде от слушателите на Дарик радио, след интервю на кмета инж. Мирослав Семов за ползата от създаване на общински предприятия в регионалното предаване на медията в Габрово, от 3-ти октомври тази година. Новината зае  второ място в класацията на медията, предхождана единствено от темата за Македония, която е международна. 
Споделеният от инж. Семов опит предизвика слушателския интерес и изведе Дряново като модел за подражание на национално ниво. Механизмите, чрез които се правят опити да се повлияе, както върху нивата за безработица, така и върху социалната сфера и спестяване на средства от бюджета, дават своите реални резултати.
Новината от статистическите данни за ниската безработица в Дряново е отчетена от Териториалното бюро по труда и към настоящия момент територията ни е с най-ниски нива на безработица за последните 3 години, а именно 4.7%, при 17.3%  през 2015 година.
Интервю с кмета на община Дряново зае второ място в класацията на Дарик радио-България за най-слушан аудио материал
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново