Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за трето тримесечие на 2018 г.


 Натурални показатели към 30.09.2018 (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА за трето тримесечие на 2018 г (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за трето тримесечие на 2018 г (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за трето тримесечие на 2018 г (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за трето тримесечие на 2018 г (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за трето тримесечие на 2018 г (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет капиталови разходи към 30.09.2018 (Дата на качване: 23.10.2018)

 Отчет за касово изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 23.10.2018)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново