Община
Туризъм
Здравни структури

Медицински център "Света Петка"

Разположен в централната градска част в сградата на бившата Общинска поликлиника, с адрес гр. Дряново, 5370, ул. "Шипка" № 164.
Регистратура и информация: тел.:0676/73230; GSM: 0885069499.
e-mail:  sv.petka@abv.bg;  dr_gabrovski@abv.bg

Осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ по следните специалности:

  • Вътрешни болести;
  • Кардиология;
  • Хирургия;
  • Неврохирургия;
  • Детски болести;
  • Неврология;
  • Психиатрия;
  • Ендокринология;
  • Урологичен кабинер;
  • Очни болести.


В центъра работят следните специалисти:
  • Вътрешни болести - д-р Пламен Габровски и д-р Георги Стайков
  • Кардиолози - д-р Георги Стайков,
д-р Таня Петкова и д-р Веселина Стефанова
  • Хирурзи - д-р Иван Николов и д-р Стефан Бенков
  • Неврохирург - д-р Стефан Бенков
  • Детски болести - д-р Моника Маринова
  • Неврология - д-р Любомир Трифонов
  • Психиатрия - д-р Любомир Трифонов
  • Ендокринология - д-р Славка Димитрова
  • Урология - д-р Румен Рачев
  • Очни болести - д-р Виолета Шивачева



Води се диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти съгласно наредбата за диспансеризация и изискванията на НЗОК. 

Регистрирана е и функционира Обща ЛКК в която се извършва експертиза на временната нетрудоспособност и подготовка за представяне пред ТЕЛК. 

Разполага с манипулационна в която се извършват всички видове венозни и мускулни апликации,превръзки,смяна на уретрални катетри, хирургични манипулации,спешни назначения. 

Осъществява специализирани и високоспециализирани дейности: ЕКГ, Функционално изследване на дишането. ЕХОГРАФИЯ на коремни органи при заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса, далака, бъбреците, пикочния мехур, простатата, мъжки полови органи. ЕХОГРАФИЯ на щитовидната жлеза. ЕХОГРАФИЯ в акушерството и гинекологията. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ. ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ на кръвоносните съдове на крайниците, ранна диагностика на разширени вени и тромбози на крайниците, доплерова диагностика в неврологията.

Осигурява достъпни Лабораторни и Рентгенови изследвания. Осъществява профилактична дейност по програмата "Детско здравеопазване". При нужда от болнично лечение и оперативни интервенции насочва пациентите си към най подходящите за случая болници на територията на Габровска и В.Търновска област, като предварително организира приема.


В случай на нужда в рамките на своите възможности осъществява и Спешна медицинска помощ, до пристигане на екип от ЦСМП. 

Осъществява профилактични прегледи на работници и служители съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/. 

Работи по договор с НЗОК и следните доброволни здравно осигурителни фондове:

  • ДОМ „Здраве” АД;
  • Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД;
  • „Здравно осигурително дружество Всеотдайност” АД;
  • „Токуда Здравноосигурителен фонд „ АД;
  • „Евроинс - здравно осигуряване” АД;
  • Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие” АД;
  • Здравноосигурителна компания „Надежда” АД;
  • „Здравноосигурителна компания Здраве” АД.


Извършва прегледи на пациенти по желание и здравно неосигурени пациенти, срещу заплащане, за което пациента получава официален платежен документ (фактура). 

Управител на "М.Ц.СВЕТА ПЕТКА ООД" е д-р Пламен Габровски - специалист по Вътрешни болести и квалификация по Ултразвукова диагностика, квалификационни курсове и защитен Диплом по Здравен мениджмънт.

Медицински център
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново