Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 5 ноември, понеделник

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.11.2018г (понеделник) от 16 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Покана с изх.№РД-05-4386/02.10.2018г на Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Габрово за свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на дружеството (вх.№5800-130/29.10.2018г)
    Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 


 Материали за 61-вото заседание на ОбС-Дряново, 05.11.2018г

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново