Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Дневен център за деца и възрастни с увреждания - гр. Дряново

"Дневен център за деца и възрастни с увреждания" е социална услуга в общността, която се предоставя от "Дружество за умствено и психически увредени лица" - Дряново. Социалната услуга е делегирана държавна и се предоставя от месец март 2002 г., а от 2005 г.

“Дневен център за деца и възрастни с увреждания” е комплекс от социални услуги, предоставяни на деца и възрастни, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Капацитетът на Дневния център е 50 души.

Предоставяните социални услуги могат да бъдат:
- Целодневни, с включен обяд (по желание на потребителя)
- Почасови (индивидуална работа с рехабилитатор, кинезитерапевт, специален педагог, трудотерапевт, психолог, логопед, социaлен работник).
Услугите на дневния център ползват деца и възрастни от градовете Дряново, Плачковци, Велико Търново, Трявна, и от с. Шереметя, с. Царева ливада и
с. Гостилица. 


     Дейностите в Дневния център са:
1. Двигателна рехабилитация при увреждане на централния и периферния неврон;
2. Арт терапия - общуване чрез изкуство ( рисуване, шиене, моделиране);
3. Музикотерапия - общуване чрез музика;
4. Занимателна и функционална трудотерапия;
5. Психологическо консултиране;
6. Речево-говорна терапия;
7. Медицинско наблюдение;
8. Социално консултиране по действащи нормативни документи;
9. Организация на свободното време - занимателни игри. 

Адрес:
гр. Дряново, ж.к. Успех 2
Телефон 0676 / 7-43-39
Управител: Румяна Пенчева Пенева

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново