Община
Туризъм
Новини

Изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти. На всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще се предоставят по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти. Те ще се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни.

Информация гражданите могат да намерят в териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане и в Център за услуги и информация на гражданите в Общинска администрация-Дряново.

Пунктът за получаване на продуктите е на ул. „Шипка” № 169, а предоставянето на помощите ще бъде в периода от 14.01.2019 г. до 23.01.2019 г.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново