Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 17/09.01.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за 5 години на обособена част от сграда, находяща се в училищна сграда на ПГИ "Рачо Стоянов" в гр. Дряново


 Заповед № 17/09.01.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за 5 години на обособена част от сграда, находяща се в училищна сграда на ПГИ "Рачо Стоянов" в гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново