Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Георги Казаков

Председател на Общински съвет – Дряново

ОТНОСНО: Публикуване на проект на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

 

Настоящият проект на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища е разработен във връзка с внесен протест в Административен съд – Габрово от прокурор от Окръжна прокуратура - Габрово против чл.4 ал.1, чл.19 ал.1 т.1 и чл.27 ал.1 от Наредбата.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, заедно с мотивите, е публикуван в сайта на Община Дряново (www.dryanovo.bg) и в сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com)

Дата на публикуване: 17.01.2019г.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на промени в наредбата в срок до 18.02.2019г включително (30-дневен срок от публикуването на проекта на промени в наредбата).

Предложенията и становищата могат да бъда внесени в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

 


 МОТИВИ

 ПРОЕКТ на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново